برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد در مورد عوامل خرابی ترانسفورماتور و روشهای تشخیص آنها

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه : تحلیل پاسخ فرکانسی ادامه مطلب…

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق درباره عوامل خرابی ترانسفورماتور و روشهای تشخیص آنها

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-     مقدمه دانلود ادامه مطلب…

پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد رشته برق عوامل خرابی ترانسفورماتور و روشهای تشخیص آنها

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه :   خازن بین ادامه مطلب…

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه در مورد مدل الکتریکی متمرکز

تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1-     خازن به دلیل پیچیده بودن ساختار ترانسفورماتور و سیم­پیچ­ها، ظرفیت­های خازنی مختلفی بین بخش­های آن وجود خواهد داشت. شکل ‏3‑8 برش ترانسفورماتور از بالا را نشان می­دهد ادامه مطلب…

پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق درباره ترانسفورماتور قدرت

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1-     مقاوت سیم ادامه مطلب…

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق : ترانسفورماتور قدرت

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1-1-        اندوکتانس نشتی ادامه مطلب…

پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق با موضوع : ترانسفورماتور قدرت

تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1-1-        پرمابیلیته مختلط بر اثر القای جریانات گردابی در هسته، نفوذپذیری مغناطیسی با افزایش فرکانس کاهش می­یابد. در تحقیقاتی که در سال­های جلوتر بر روی مدل سازی ترانسفورماتور­ها ادامه مطلب…