عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-     مقدمه

قابلیت و توانایی روش­های خطایابی تأثیر کلیدی در ارزیابی کیفیت شرایط در درون ترانسفورماتور اعمال می­کند. روش­های خطایاب، بایستی توانایی تشخیص اثرات تغییرات محلی ایجاد شده توسط یک خطا را داشته باشند. از بین این روش­های مختلف تشخیص خطا در درون ترانسفورماتور، روش تحلیل پاسخ فرکانسی بسیار مناسب می­باشد . به همین دلیل روش­های مبتنی بر پاسخ فرکانسی، بطور گسترده­ در طول دو دهه اخیر مورد بهره گیری قرار گرفته اند. هرچند اطلاعات کمتری در مورد نحوه عملکرد آن نسبت به روش­هایی مانند واکاوی گازهای محلول، هست. این روش هم بصورت آزمایشگاهی و هم به صورت محاسباتی تحلیلی( با بهره گیری از مدل الکتریکی ترانسفورماتور) قابل پیاده­سازی می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word