تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-     خازن

به دلیل پیچیده بودن ساختار ترانسفورماتور و سیم­پیچ­ها، ظرفیت­های خازنی مختلفی بین بخش­های آن وجود خواهد داشت. شکل ‏3‑8 برش ترانسفورماتور از بالا را نشان می­دهد که در این شکل انواع ظرفیت­های خازنی بین بخش­های مختلف نشان داده شده می باشد.

شکل ‏3‑8: برش از بالا- نحوه قرارگیری سیم پیچ ها و تانک ترانسفورماتور

 

در تعیین ظرفیت­های خازنی، سیستم عایقی تأثیر بسیار مهمی را اعمال می­کند. سیستم عایقی ترانسفورماتور قدرت معمولا از ترکیب کاغذ و پرسبورد[1] سلولزی که در روغن معدنی غوطه­ور[2] هستند، تشکیل شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word