تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-1-        پرمابیلیته مختلط

بر اثر القای جریانات گردابی در هسته، نفوذپذیری مغناطیسی با افزایش فرکانس کاهش می­یابد. در تحقیقاتی که در سال­های جلوتر بر روی مدل سازی ترانسفورماتور­ها انجام می­گرفت، معمولا اثر هسته در فرکانس­های بالاتر از پنجاه کیلوهرتز نادیده گرفته می­گردید اما تحقیقات جدید که در مراجع[8, 47, 48] به اقدام آمده، نشان داده شده می باشد که در فرکانس­های خیلی بالاتر و در حد مگاهرتز هم نمی­توان اثر هسته را صرف نظر کرد.

برای ساده­سازی در مدل­سازی ورقه­ها، هسته بصورت پیوسته در نظر گرفته می­گردد و شار در جهت طولی در درون ورقه­ها عبور می­کند. هم­چنین با یک ضریب، ورقه­های هسته بصورت یک ورقه تبدیل شده و می­توان تمام روابط مربوط به نفوذپذیری مختلط یک ورقه را برای مجموعه ورقه­های­انباشت­شده در نظر گرفت. این ضریب معمولا بین 095/ تا 98/0 می­باشد که به ضریب تورق[1] معروف می باشد. با در نظر داشتن توضیحات در پیوست الف، نفوذپذیری مختلط[2] موثر را می­توان در ارتباط (‏3‑4) نظاره نمود[8, 46].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در معادله فوق  ضخامت هر ورقه هسته،  ثابت انتشار[3] و  ضریب تورق می باشد.

شکل شکل ‏3‑4 اندازه نفوذپذیری مغناطیسی را بصورت تابعی از فرکانس برای یک هسته با ضخامت ورقه 35/0 میلیمتر و نفوذپذیری اولیه 300 نشان می­دهد که مقادیر حقیقی و موهومی آن با لحاظ کردن ضریب تورق 96/0 در شکل زیر نشان داده شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word