عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

  آرایش­های مختلف تست پاسخ فرکانسی

تست­های اصلی پاسخ فرکانسی بر اساس CIGRE به چهار آرایش تقسیم می­شوند که عبارتند از[3]:

  • تست نوع اول (End to End Open Circuit)
  • تست نوع دوم (to End Short Circuit End)
  • تست نوع سوم (Capacitive Interwinding)
  • تست نوع چارم (Inductive Interwinding)

   تست نوع اول

در این تست، سیگنالی به یکی از سرهای سیم­پیچ (ترمینال­ها) اعمال شده و پاسخ خروجی از سمت دیگر همان سیم­پیچ ثبت می­گردد. این تست جزو معمول­ترین و رایج­ترین آرایش برای تست پاسخ فرکانسی بوده که این تست در شکل شکل ‏4‑1 نشان داده شده می باشد. توجه گردد که بقیه ترمینال­ها بصورت مدار باز می­باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل ‏4‑1: پیکربندی تست نوع اول[52]

   تست نوع دوم

این تست مشابه تست فوق بوده اما با این تفاوت که سیم­پیچ­های دیگر، بجای مدارباز بودن، بایستی اتصال کوتاه شوند. این تست موجب حذف اثر اندوکتانس مغناطیس کنندگی می­گردد که در فرکانس­های پایین بر اندوکتانس نشتی غالب می­باشد. در فرکانس­های بالا پاسخ این تست مشابه تست مدار باز خواهد گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word