پایان نامه های ارشد

پایان نامه رشته برق با موضوع:پاسخ فرکانسی

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه :   آرایش­های مختلف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه رشته برق در مورد پاسخ فرکانسی

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه :      تابع تبدیل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه رشته برق مدلسازی ترانسفورماتور

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه :   تحلیل جاروب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد در مورد عوامل خرابی ترانسفورماتور و روشهای تشخیص آنها

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه : تحلیل پاسخ فرکانسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق درباره عوامل خرابی ترانسفورماتور و روشهای تشخیص آنها

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-     مقدمه دانلود ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد رشته برق عوامل خرابی ترانسفورماتور و روشهای تشخیص آنها

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه :   خازن بین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد با موضوع مدل الکتریکی متمرکز

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه : شما می توانید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه در مورد مدل الکتریکی متمرکز

تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1-     خازن به دلیل پیچیده بودن ساختار ترانسفورماتور و سیم­پیچ­ها، ظرفیت­های خازنی مختلفی بین بخش­های آن وجود خواهد داشت. شکل ‏3‑8 برش ترانسفورماتور از بالا را نشان می­دهد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق درباره ترانسفورماتور قدرت

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1-     مقاوت سیم ادامه مطلب…

By 92, ago